Yacht Charter in Piombino

2300 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2353 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
3190 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2372 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2669 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4550 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
4918 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
2348 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3838 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in
2300 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2353 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
3190 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2372 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2669 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4550 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
4918 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
2348 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3838 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in

Cities in Piombino

Salivoli
22 yachts
22 yachts

Boats in Piombino

Sailboat Bavaria 50 Cruiser, Salivoli, Italy
20Guests
5Cabins
{{getLength(15)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Elan 444 Impression, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2011Built in
Sailboat Dufour 44, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46 Cruiser, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Amel Supermaramu, Salivoli, Italy
8Guests
2Cabins
{{getLength(17)}}ftLength
2000Built in
Sailboat Delphia 40, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2007Built in
Sailboat Amel Maramu, Salivoli, Italy
8Guests
2Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
1987Built in
Sailboat Oceanis 37, Salivoli, Italy
12Guests
3Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2010Built in
Sailboat Hanse 370, Salivoli, Italy
12Guests
3Cabins
{{getLength(11)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Oceanis 43, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2010Built in
Filters