Yacht Charter in Piombino

2300 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2100 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
2500 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2000 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2000 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4100 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
4600 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
1900 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3200 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in
2300 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2100 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
2500 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2000 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2000 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4100 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
4600 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
1900 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3200 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in

Marinas in Piombino

Salivoli
21 yacht
21 yacht

Boats in Piombino

Sailboat Bavaria 50 Cruiser, Salivoli, Italy
10Guests
5Cabins
{{getLength(15)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Elan 444 Impression, Salivoli, Italy
8Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2011Built in
Sailboat Dufour 44, Salivoli, Italy
8Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46 Cruiser, Salivoli, Italy
8Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Amel Supermaramu, Salivoli, Italy
4Guests
2Cabins
{{getLength(17)}}ftLength
2000Built in
Sailboat Delphia 40, Salivoli, Italy
8Guests
4Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2007Built in
Sailboat Amel Maramu, Salivoli, Italy
4Guests
2Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
1987Built in
Sailboat Oceanis 423, Salivoli, Italy
6Guests
3Cabins
{{getLength(13)}}ftLength
2004Built in
Sailboat Oceanis 37, Salivoli, Italy
6Guests
3Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2010Built in
Sailboat Hanse 370, Salivoli, Italy
6Guests
3Cabins
{{getLength(11)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46, Salivoli, Italy
8Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Filters