Yacht Charter in Piombino

2676 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2468 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
3305 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2407 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2590 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4633 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
5342 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
2457 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3930 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in
2676 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2003
Built in
2468 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2017
Built in
3305 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2017
Built in
2407 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2007
Built in
2590 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(13)}} ft
Length
2009
Built in
4633 €
per week
8
Guests
4
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2015
Built in
5342 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(14)}} ft
Length
2007
Built in
2457 €
per week
6
Guests
3
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2010
Built in
3930 €
per week
12
Guests
6
Cabins
{{getLength(12)}} ft
Length
2012
Built in

Cities in Piombino

Salivoli
21 yacht
21 yacht

Boats in Piombino

Sailboat Bavaria 50 Cruiser, Salivoli, Italy
20Guests
5Cabins
{{getLength(15)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Elan 444 Impression, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2011Built in
Sailboat Dufour 44, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46 Cruiser, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2006Built in
Sailboat Amel Supermaramu, Salivoli, Italy
8Guests
2Cabins
{{getLength(17)}}ftLength
2000Built in
Sailboat Delphia 40, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2007Built in
Sailboat Amel Maramu, Salivoli, Italy
8Guests
2Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
1987Built in
Sailboat Oceanis 37, Salivoli, Italy
12Guests
3Cabins
{{getLength(12)}}ftLength
2010Built in
Sailboat Hanse 370, Salivoli, Italy
12Guests
3Cabins
{{getLength(11)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Bavaria 46, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2008Built in
Sailboat Oceanis 43, Salivoli, Italy
16Guests
4Cabins
{{getLength(14)}}ftLength
2010Built in
Filters